הישוב היהודי בעבר הירדן המזרחי מימי בית שני עד לתקופת הגאונים.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 31

שם המחבר: זהבי יוסף
שנה לועזית: 1973
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

הישוב היהודי בעבר הירדן המזרחי ובסוריה מתקופת בית שני ועד ימי
התלמוד והמשנה. יחס ההלכה לאזורים אלו.