כיבוש ארץ-ישראל וקבלת המנדט עליה על-ידי בריטניה 1920-1914.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 28

שם המחבר: בן-דרור דרורה, שחם חיים.
שנה לועזית: 1973
שם המוסד : המרכז הסמינריוני של הקבוץ-המאוחד, אפעל.
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

ההיבט הצבאי והמדיני של כיבוש ארץ-ישראל על-ידי הבריטים במלחמת
העולם הראשונה. מדיניות בריטניה במזרח-התיכון ובארץ-ישראל ויחסה
לתנועה הלאומית הערבית. הגנת מצרים וכיבוש ארץ-ישראל וסוריה.
הישוב היהודי בתקופת המלחמה. התנועה הציונית בתקופת המלחמה -
ההסתדרות הציונית, פרשת ניל"י, הקמתם ופעילותם של הגדודים
העבריים. המעבר משלטון הצבא לשלטון המנדט הבריטי לאחר המלחמה.