יוסף טרומפלדור - מופת ליהודי הלוחם שקדם לצה"ל.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 27

שם המחבר: אלוני יפה
שנה לועזית: 1972
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

יוסף טרומפלדור כאידיאל חינוכי. דמותו במערכת החינוך בישראל
וביצירה העברית. פעילותו בגדודים העבריים תוך דגש על זו החינוכית
הקרבות בהם השתתף כולל הקרב בתל-חי.