התנועה הרביזיוניסטית בשנים 1935-1925 - יחסי מרכז-סניף במפלגה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 19

שם המחבר: רוט דניאלה
שנה לועזית: 1971
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

דרך הארגון של הצה"ר - בחינת היחסים בין מרכז התנועה וסניפיה,
תוך התמקדות במערכת היחסים בין זאב ז'בוטינסקי, ההנהלה העולמית
של הצה"ר בלונדון וסניף הצה"ר בארץ-ישראל, בשנים 1933-1928.

מילות מפתח