אוסף אצ"ל, פרשת אלטלנה - עדויות של שונים (ניגבו בשנים 1978-1948)

15.05.1948 - 22.06.1948

סימול התיק : כ 4 - 20/ 10

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ4 -20_10.PDF הורדת קובץ

תוכן

עדויות עליס שרגא (חיים טויט), אסף אברהם (רובין אברהם), בן אליעזר
יהודית, בנטל אברהם, המאירי יובל, אמנון הרמן, ויידנר אברהם,
זקצר יוסף, טיבורציו דייטל, טריף עמוס, כץ שמואל, לנקין אליהו,
מינץ יצחק, סרואטו אברהם, עמרמי יעקב (יואל), קדישאי יחיאל,
קובו יוסף, קלינמן ישעיהו, שטיינר (צור) משה, שילנסקי דב,
תמרקין אליהו ודוד רקנטי (שאול) בנושא גיבוש הרעיון לרכישת אניה
שתעביר נשק לארץ ישראל עם עזיבת הבריטים, פעולות רכישת והשגת
הנשק, המגעים עם אנשי ההגנה לקראת הפלגת אלטלנה, ההכנות להפלגה,
ההגעה לחופי ארץ ישראל וההתנגשות עם השלטונות.
איגרת לחבר, עלון אינפורמטיבי של תנועת החרות, ובו עדותו של דוד
שטרומפלד על פרשת אלטלנה.