ארגוני המחתרת בארץ-ישראל 1946-1943.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 24/ 2

שם המחבר: לב-עמי שלמה
שנה לועזית: 1972
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

גירסה מתוקנת ל- כ8 1/24.
ארגוני המחתרת בארץ-ישראל 1942-1920 - הקמת ההגנה, הפלוג בהגנה
והקמת ההגנה הלאומית (ארגון ב'), ההגנה והאצ"ל בתקופת מאורעות
תרצ"ו-תרצ"ט ובראשית מלחמת העולם השניה.
1943 - השפעת הידיעות על השואה ויחס הבריטים לערבים וליהודים על
ההגנה האצ"ל והלח"י.
1944 - פעילות ההגנה, הכרזת המרד של האצ"ל, חדוש הטרור על-ידי
הלח"י. תגובת הערבים ועמדת האנגלים לפעילויות אלו.
יחסי ההגנה האצ"ל והלח"י. הסזון. תנועת המרי. השבת השחורה. פצוץ
מלון המלך דוד. השוואה בין המחתרות - המטרות ודרך הגשמתן, השקפה
חברתית, מבנה ארגוני ומדיניות הלוחמה.
נספחים.