הרקע לפרישת הרביזיוניסטים מן ההסתדרות הציונית.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 23

שם המחבר: בן-ציון אלקה
שנה לועזית: 1972
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

הרקע הכללי והגורמים המידיים לפרישת הצה"ר מההסתדרות הציונית.
פרישתו של זאב ז'בוטינסקי מההנהלה הציונית. מעמדה של הצה"ר
בהסתדרות הציונית. חילוקי דעות בצה"ר ביחס לפרישה מההסתדרות
הציונית - גישת האקטיביסטים והמקסימליסטים בארץ-ישראל, פרישת
מאיר גרוסמן וקבוצתו מהצה"ר והקמת מפלגת המדינה העברית.