אלמנטים טוטאליטרים בתנועה הרביזיוניסטית.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 22

שם המחבר: ברעם מנחם
שנה לועזית: 1972
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

אלמנטים טוטאליטרים באידאולוגיה ובארגון של הצה"ר ובמחשבתו
ופעילותו של זאב ז'בוטינסקי. מקורות האידאולוגיה של הצה"ר,
המוניזם והחינוך האידאולוגי בבית"ר. ז'בוטניסקי כמנהיג הבלעדי של
הצה"ר ופרישת קבוצתו של מאיר גרוסמן מהתנועה. אלמנטים טוטאליטרים
בתעמולת התנועה הרביזיוניסטית וביחסה אל תנועת הפועלים, ההסתדרות
הציונית והנהגת הישוב.