אוסף אצ"ל, הסזון - סקירות, פרסומים, כתבות בעתונות

11.04.1944 - 03.06.1945

סימול התיק : כ 4 - 19/ 10/ 1

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ4 -19_10_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

רשימת פעולות של חברי ההגנה נגד האצ"ל ולח"י. סקירה על הסזון.
סקירת משה שרתוק על הטרור ושיתוף הפעולה עם המשטרה. קטעי הודעות
ומסמכים של הסוכנות היהודית הקשורים לתקופת הסזון. כרוז של
ההגנה הקורא לישוב להילחם באצ"ל ולח"י. בקשת הסוכנות היהודית
מהשלטון הבריטי להתיר לה להקים כח שילחם בטרור היהודי בא"י.
מסמך של הקבינט הבריטי ובו מכתב חיים וייצמן אל צ'רצ'יל, המציין
שרשימת 500 חשודים בהשתייכות לארגוני המחתרת נמסרה למשטרה בא"י.
חוזר מחלקת החינוך של הועד הלאומי לבתי הספר בארץ בנושא הצורך
להגן על הנוער מפני תעמולת אצ"ל ולח"י.
כרוז של הסתדרויות הנוער הציוניות: מללחמה ךנוער העברי הטרור ומבצעיו, בתוך כתבה בעיתון דבר, 21/11/1944
נאום דוד בן גוריון על הסזון, הדפסה במכונת כתיבה מעיתון דבר,22/11/1944.
קטעי עיתונות בנושא חטיפת חברי האצ"ל ע"י ההגנה.