התגובה הפוליטית-ציבורית של יהדות אמריקה לשואה בשנים 1945-1939.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 160/ 2

שם המחבר: פרידמן מרדכי
שנה לועזית: 1984
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

הערות, ביבליוגרפיה, רשימת קיצורים של מוסדות ועיתונים, נספחים.
תקציר באנגלית.