פעולות האצ"ל בחיפה 1948-1944.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 12

שם המחבר: ראם שמעון
שנה לועזית: 1970
שם המוסד : המכון האוניברסיטאי בחיפה.
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

סקירה מפורטת של פעולות האצ"ל בחיפה מהכרזת המרד ועד קום המדינה.
בין היתר - פיצוץ משרדי מחלקת העליה ומס-הכנסה; התקפות על הבולשת
ועל תחנת המשטרה; פצוץ תחנת הרכבת חיפה-מזרח, משורינים וכלי רכב
בריטיים, צינורות נפט; חטיפת הקצינים; נסיון ההתנקשות בקצין מקס
שינדלר; פצוץ בתי הזיקוק; שוד ברקליס-בנק; נסיון ההתקפה על מחנה
דוד; החרמות. פעולות נגד כנופיות ערביות - טירה, ואדי רושמיה
ואדי ניסנאס. מקום האצ"ל בשחרור חיפה.
רשימת שמות משתתפי הפעולות, כינוייהם ותפקידם.