סיפורים מן המחתרת - סיפוריהם של אנשי האצ"ל

סימול הקלטת / הסליל : קל - 176

סוג הארוע : תכנית רדיו
שם המעיד : אבינועם יצחק (יגנס יצחק),תמיר שמואל,סלומון דב,עובדיה נעים,לוי יוסף, 'כושי',גורודנצ'יק יהושע,הדסי צבי,גרמן נתן,ראם מאיר,איכנבאום משה דוד,בית-הלחמי זלמן,זרעוני בנימין,רבינוביץ,סדובניק אהרון, 'אמציה'
שם המראיין: דנה הררי (עורכת)
תאריך ההקלטה: 01/12/1983
מתקופת הארועים : 01/01/1944
עד תקופת הארועים : 31/12/1947

קבצים מצורפים

תוכן

ההתקפה על מועדון הקצינים הבריטיים (בית גולדשמיד) בירושלים
1/3/1947; מחנות המעצר באפריקה.