אוסף אצ"ל, כרוזים ופרסומים נגד האצ"ל מאת ההגנה וגופים אחרים

01.01.1938 - 31.12.1948

סימול התיק : כ 4 - 19/ 7/ 1

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ4 -19_7_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

כרוזים של ההגנה, הבונים, הליגה נגד טרור, תנועת העבודה הציונית
בארה"ב, השומר הצעיר ועירית תל-אביב בגנות השלטון הבריטי והאצ"ל,
ביקורת על מעשי הגמול של האצ"ל, מכתב אפרים פולונסקי המופנה
לאצ"ל ומאשים אותו ברצח בנו, הפעולות של ההגנה נגד האצ"ל ולח"י,
ביקורת על פעולות לח"י, קריאה לנוער להילחם בטרור, דיווחים על
המתרחש בארגוני המחתרת, קריאת ההנהלות הזמניות של הסוכנות
היהודית והועד הלאומי לישוב העברי להפסיק את פעולות הדמים,
רשימת אניות העפלה של ההגנה שהגיעו לא"י לאחר מלחמת העולם,
ביקורת על שחרור ערבים עם הפריצה של האצ"ל לכלא עכו, פרשת
אלטלנה, קריאה שלא לתרום כספים לאצ"ל בארה"ב.
חוזר מחלקת החינוך של הועד הלאומי לבתי הספר בארץ בנושא הצורך
להגן על הנוער מפני תעמולת אצ"ל ולח"י. דברי קלינוב במורגן ז'והל
המבקרים את הטרור בא"י. ביקורת על מאמרו של משה סמילנסקי התוקף
את האצ"ל. ביקורת על התבטאויות חיים וייצמן כנגד פעולות האצ"ל.
סקירה על הפעילות של האצ"ל ולח"י בארץ ישראל (פירסום אמריקאי).