אוסף אצ"ל, פעולות ההגנה נגד האצ"ל ולח"י - רשימות, סקירות

30.05.1939 - 09.04.1948

סימול התיק : כ 4 - 19/ 6

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

כ4 -19_6.PDF הורדת קובץ

תוכן

סקירה על תקופת הסזון. רשימות פעולות של חברי ההגנה נגד האצ"ל
ולח"י. סקירות על הכאת וחקירת חברי האצ"ל ע"י ההגנה.
עדות זאב שלינגובסקי על התקפתו ע"י חברי ההגנה. עדות אליהו גסלר
על נסיון ההתקפה של האצ"ל על טול כרם שסוכל ע"י ההגנה.
הודעה של ראש מטה ההגנה על היחסים בין ההגנה אצ"ל ולח"י עם פרוק
תנועת המרי. מכתב חיים וייצמן אל צ'רצ'יל על שיתוף הפעולה של
מוסדות הישוב עם השלטון הבריטי בתפיסת חברי אצ"ל ולח"י.
מכתב טדי קולק אל מערכת עתון בריטי ובו הודעתו כי מסר לבריטים את
מיקום מרגמות האצ"ל שהיו מכוונות למלון המלך דוד. מכתב יעקב
עמרמי למערכת עיתון כל העיר בנושא שיתוף הפעולה של טדי קולק עם
השלטון הבריטי בתקופת הסזון. החלטת הנהגת ההגנה על פעולות נגד
האצ"ל ולח"י (מיום 15.5.1947).
כרוז של האצ"ל הקורא להפסקת השתוללות ההגנה בפעולותיה נגד חברי
האצ"ל. כרוז גילוי דעת של מגן דוד אדום על התקפת צעירים על
אמבולנס שניסה לפנות פצועים.
'תופסק השתוללות השמאל' - כרוז בנושא פעולות השמאל נגד האצ"ל
ובית"ר. (המסמך נסרק בתיק כ1/7/19-4).