אוסף אצ"ל, היחסים בין ההגנה והאצ"ל - כתבות בעתונות ומסמכים נוספים (כולל מהשנים 1981-1949)

01.01.1938 - 05.09.1948

סימול התיק : כ 4 - 19/ 1

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ4 -19_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

חוברת רקע המלחמה לשחרורה של ארץ ישראל - עובדות בדבר היחסים
בין האצ"ל להגנה. חוברת הנה דעתי - תשובת חבר האצ"ל לחבר ההגנה
(ראה תיק כ-4/1/12/4). מכתב ההתפטרות של משה סנה מהנהלת
ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית. הודעת ראש מטה
ההגנה על היחסים עם האצ"ל ולח"י לאחר פירוק תנועת המרי.
החלטת הנהגת ההגנה מיום 15.5.1947 לגבי פעילותה נגד האצ"ל ולח"י.
כתבות בעתונות בנושא היחסים בין האצ"ל להגנה לאחר פירוק תנועת
המרי, ההתנגשויות והמו"מ לקראת הסכם. שתילת איש ההגנה דניאל
אזולאי כמודיע בשורות האצ"ל. האשמת ההגנה ברצח ידידיה סגל.
התנגדות בן גוריון למו"מ לגבי הסכם איחוד בין האצ"ל להגנה בשנת
1938. פרשת אלטלנה. דברי ישראל גלילי באסיפה סגורה בנושא היחסים
בין האצ"ל להגנה. כולל כתבות בצרפתית, ספרדית ואידיש.