מקום האצ"ל בין ארגוני המחתרת (מהכרזת המרד עד תנועת המרי) 1945-1944.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 10

שם המחבר: לב-עמי שלמה
שנה לועזית: 1969
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

העברת הפיקוד באצ"ל למנחם בגין והכרזת המרד. מבצעים - פצוץ משרדי
העליה ומס-הכנסה, התקפות על מרכזי הבולשת, הפשיטה על תחנת השידור
ברמאללה, התקפה על הבולשת המחוזית ומחלקת הקרקעות בירושלים,
התקפות על הבולשת ותחנות המשטרה בתל-אביב, התקפות משולבות על
מבצרי משטרה בחיפה, קלקיליה, קטרה ובית-דגון, פעולת הבדים.
פעולות חבלה והחרמות נשק. רצח הלורד מוין, הסזון הגדול.
הקמת תנועת המרי. המבנה האירגוני של האצ"ל - המפקדה הראשית והמטה
הכללי. האידאולוגיה והמדיניות של האצ"ל. היחסים בין האצ"ל והצ"ח,
הלח"י וההגנה.
נספחים. תרשים המפקדה הכללית.