תנועת המרי העברי 1946-1945.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 7

שם המחבר: בן-מנחם דוד
שנה לועזית: 1968
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

כשלון הנסיון המוקדם לשיתוף פעולה בין המחתרות במסגרת עם לוחם.
יחסי האצ"ל והלח"י עם ההגנה ובינן לבין עצמן לפני הקמת תנועת
המרי. הרקע להקמת תנועת המרי ואירגונה. תנועת המרי וועדת החקירה
האנגלו-אמריקאית. פיצוץ מלון המלך דוד והשפעתו על סופה של תנועת
המרי.