יחס הישוב לארגונים הפורשים בשנים 1948-1946.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 6

שם המחבר: עובדיה מרדכי
שנה לועזית: 1969
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

השפעת המדיניות הבריטית ויחס המנהיגות הציונית הרשמית על יחס
הישוב כלפי האצ"ל והלח"י. נסיון להעריך את כוחן הצבאי של מחתרות
אלו ולאפין את תומכיהן מבחינה חברתית ועדתית. החוקר מסתמך על
שאלונים שמילאו חברי אצ"ל בשנת 1949, לצורך קבלת תעודת שרות.
במחקר גם ציטוטים מעיתונים וכרוזים, המלמדים על פעולות האצ"ל
ויחסיו עם הנהגת הישוב.