סוגיות בנושא הסזון הגדול 1945-1944.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 129

שם המחבר: יוניש יעקב
שנה לועזית: 1986
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר כוח המגן - אפעל.
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

המרד של האצ"ל בשלטון הבריטי. תהליך קבלת ההחלטות על הסזון -
כולל ציטוטים נרחבים מדיונים בנושא זה במוסדות מפא"י ואחדות-
העבודה. מבנה הפעולה - הש"י והפלמ"ח - שיתוף הפעולה עם הבריטים.
ההגנה והלח"י בסזון הגדול.
טבלאות ורשימות הגופים הקשורים בסזון.
ציטוט מלא של עדויות האישים הבאים: ישראל עמיר, איסר הראל, משה
ריבלין, צבי פרידמן, משה ברון, כתריאל כץ, משה סנה, יגאל אלון,
שמעון אבידן, גרשון רבינוביץ', יחיאל אבני, דב צסיס, מיקי האפט,
יהודה בן חורין (בריגר) אורי ברנר, נחום שריג, שאול ביבר, נתן
שחם, שמואל גבעון (אולי) בני מהרשק, יקותיאל אשקביץ (קותי) מאיר
פעיל, אהרן אהרוני (סטינה) אלי תבין (פרשטיי) יעקב עמרמי (יואל)
יצחק ברמן, אליהו רביד, אליהו לנקין, יצחק אבינועם, בנימין אליאב
יעקב גלבוע (פולני), אנשל שפילמן, זאב איבינסקי.
לוח תאריכים.