רעיון ההעפלה בהתפתחותו.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 5

שם המחבר: אבנרי יצחק
שנה לועזית: 1969
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

מדיניות השלטון הבריטי כגורם לעליה הבלתי ליגאלית. ההעפלה החלוצית
ההעפלה הרביזיוניסטית.
נספח: רשימת אוניות מעפילים.