התנערות - במה לעניני אידיאולוגיה של הצ"ח.

סימול הספר : הצ"ח- 28/ 1

שם מחבר הספר: ווירניק י., עורך
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1943
שנת ההוצאה העברית: תשג
שפה: עברית

תוכן

מאמרים שונים. המערכת: האשמת המנהיגות הציונית באדישות העם
היהודי לשואה, י. סערוני: על שירתו של אורי צבי גרינברג. דעות
שונות על דרכה העתידית של הצה"ר - ק. כצנלסון: נגד הסכם עם הנהגת
הישוב, ב. לובוצקי: ביקורת על מוסדות הישוב וההסתדרות הציונית,
על הצה"ר לההפך למפלגת המונים שתנהיג הציונות גם במחיר פשרה עם
כוחות אחרים בה, ו. פון ויזל: בעד איחוד עם ההסתדרות הציונית
תוך שמירה על עצמאות פוליטית ומעשית, יוסף נדבה: להתמקד בפעילות
דיפלומטית ובקרב הנוער, מ. יזרעאלי: לשנות את אירגון התנועה כדי
להפוך לתנועת המונים שתשלוט בישוב הארץ-ישראלי ובציונות.