STATEMENT MADE BY MR. ABRAHAMS AT A PRESS CONFERENCE, HELD IN THE SAVOY HOTEL, 16.10.1944

סימול הספר : הצ"ח- 16

שם מחבר הספר: ABRAHAMS, A
מוציא לאור: הצ"ח
מקום ההוצאה: לונדון
שנת ההוצאה הלועזית: 1944
שפה: אנגלית

תוכן

הודעה לעיתונות של אברהמס בשם נשיאות הצ"ח בלונדון בעת מסיבת
עתונאים שנערכה במלון סבוי ב - 16/10/1944, כתגובה להודעת
משרד המושבות הבריטי בעקבות התקפת האצ"ל על 4 תחנות משטרה
ב-27/9/1944. התגובה מכילה סקירה קצרה על הצ"ח, ההסתדרות הציונית
האצ"ל, הלח"י, ההגנה ודברי הסבר לציבור הבריטי לגבי הסיבות
להתנגדות לשלטון הבריטי.
הודעת הצ"ח לגבי המאורעות בא"י שהוגשה לנציבות הבריטית
בירושלים ב-30/3/1944. תגובת הצ"ח לטרור הערבי וקריאה לשלטון
הבריטי לפעול לטהור האוירה.