FIGHTING FOR A JEWISH HOMELAND - A COMPILATION OF DOCUMENTS RELATING TO THE JEWISH QUESTION AND THE PALESTINE SITUATION.

סימול הספר : הצ"ח- 10

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: הצ"ח אמריקה
מקום ההוצאה: ניו-יורק
שנת ההוצאה הלועזית: 1946
שפה: אנגלית
הערות: העתק נוסף: דוק/וינשל-116

תוכן

במלחמה למען בית-לאומי יהודי - אוסף של מסמכים המתיחסים לבעיה
היהודית ולמצב בארץ-ישראל: מבחר הצהרות פוליטיות שפורסמו על-ידי
הצ"ח בשנים 1945-1944 המתיחסות לצורך בפתרון הבעיה היהודית לאחר
המלחמה. פניה לווינסטון צ'רצ'יל ולנשיא רוזוולט ערב ועידת קוויבק
לבטל את הספר הלבן ולהקים מדינה יהודית בארץ-ישראל, ביקורת על
מדיניותם של הנשיאים רוזוולט וטרומן בנושא, פניה לועידת האו"ם
לאפשר עלית יהודים לארץ-ישראל, לבטל את המנדט ולהעמיד את ארץ-
ישראל תחת פיקוח משטר-נאמנות בדרך להקמת מדינה יהודית.