בימי מבחן ומאבק - תנועת הצ"ח בארץ-ישראל במערכה מבפנים ומבחוץ

סימול הספר : הצ"ח- 8

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: ההנהלה הראשית לקרן תל-חי.
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1945
שנת ההוצאה העברית: תשה
שפה: עברית

תוכן

האשמת תנועות השמאל בישראל בפעולות נגד הצ"ח במסווה של מאבק נגד
פעולות הטרור של האצ"ל ואת הסוכנות היהודית בתמיכה בכך. האשמת
ההסתדרות הכללית שהחלטותיה בנושא הוליכו למעשי חטיפה, הלשנה
ופיטורים של אנשים המשתיכים לתנועה הלאומית (הסזון). מחאה נגד
גירוש עצורים לאריתריאה ונגד הועד הלאומי והמוסדות הסוציאליים
היהודים שאינם מסייעים למשפחות המגורשים.