קאנסטיטוציע פון דער נ.צ.א. - אנגענומען דורך דעם 1-טן נאציאנאל-קאנווענט פון דער נ.צ.א. אין פראג... סטאטוטן פון דער וועלט-אוניאן פון ציוניסטן-רעוויזיאניסטן (ברית הצה"ר)...

סימול הספר : הצ"ח- 3

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: הצ"ח פולין
מקום ההוצאה: וארשה
שנת ההוצאה הלועזית: 1938
סוג שנת ההוצאה: מקור אחר
שפה: יידיש

תוכן

חוקת הצ"ח שנתקבלה בכינוס העולמי הראשון של הצ"ח בפראג 1938.
תקנון ברית הצה"ר שנתקבל בכינוס העולמי השביעי של הצה"ר, פראג
1938: החוקה והתקנון המשפטי של הצ"ח, מצע ותקנון הצה"ר.