אוסף אצ"ל, - FIGHTING JUDAEA ביולטין

01.09.1945 - 30.11.1947

סימול התיק : כ 4 - 15/ 4

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ4 -15_4.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: ביקורת על ממשלת הלייבור בבריטניה ויחסה לשאלת
ארץ ישראל. קריאה לנוער העברי לצאת למאבק נגד השלטון הבריטי.
היחסים עם הערבים. קריאה ליצירת חזית לחימה מאוחדת, הקמת מועצה
עליונה וממשלה זמנית. דיווחים על התקפות האצ"ל ולח"י נגד
הבריטים. מטרות האצ"ל. הצהרות שונים מנאשמי משפט העשרים. התארגנות
תנועת המרי. הצהרות חיילי האצ"ל במשפטם הצבאי הקולקטיבי (משפט
ה-31). פיצוץ שגרירות בריטניה ברומא ע"י האצ"ל בגולה. השלבים
השונים בפעילות האצ"ל. העלאת חברי אצ"ל לגרדום בכלא עכו.
ועדת החקירה מטעם האו"ם. ביקורת על פעולות הנהגת הישוב וההגנה.
התנגדות לתכנית החלוקה.