אוסף אצ"ל, תזכירים וסקירות (אנגלית)

01.06.1939 - 30.09.1948

סימול התיק : כ 4 - 15/ 1

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ4 -15_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: ביקורת על אי קיום ההבטחות הבריטיות ליהודים,
החשיבות האסטרטגית של היהודים בא"י לבריטניה, פעולות האצ"ל נגד
הערבים, ביקורת על המשטרה הבריטית בא"י ועל הספר הלבן, אזהרת
האצ"ל לבריטים שלא להמשיך במדיניותם. קביעת האצ"ל כי האויב
היחיד שלהם הינו הערבים וביקורת על הסוכנות היהודית שטוענת כי
האצ"ל רואה את הבריטים כאויבים. מכתב תשובה לוינסטון צ'רצ'יל
שקרא להביא לחיסול האצ"ל ובו פירוט הבטחות בריטניה ליהודים
וסיבות המאבק של האצ"ל. פנייה של האצ"ל לועדת החקירה האנגלו-
אמריקאית הקוראת לפתיחת שערי א"י לעליה חופשית והקמת מדינה בא"י,
סקירה על הגנת הישוב לפני המנדט ובמהלכו, היחסים עם הערבים,
ומטרות האצ"ל. תזכיר האצ"ל לקונגרס הציוני הכ"ב בנושא התנגדות
לחלוקת א"י.
תזכירים למשלחות המדינות החברות באו"ם, ועדת אונסקו"פ וחברי
ועדת החקירה האמריקאים בנושא: ההקשר ההסטורי של א"י, הצורך להקים
בה מדינה יהודית, פשעי השלטון הבריטי נגד העם היהודי בא"י,
היחסים בין היהודים לערבים, תכנית החלוקה, מדינה דו לאומית.
דו"ח על הפגישה בין נציגי ועדת אונסקו"פ לבין נציגי האצ"ל.
דו"ח על שיחה בין יו"ר ועדת אונסקו"פ לבין מנחם בגין.
הצהרה של האצ"ל המבקרת את הממשלה הזמנית על הסכמתה להצעתו של
ברנדוט להפסקת אש. תזכיר המבקר את הסוכנות היהודית והממשלה
הזמנית של בן גוריון על דחיית שיתוף הפעולה שהוצע ע"י האצ"ל,
דרישת בן גוריון לפרק את האצ"ל ונושא המימון של האצ"ל וצה"ל.