אוסף אצ"ל, המצודה, כתב עת של האצ"ל (הכנה לפרסום מחדש בשנת 1978)

01.01.1932 - 31.12.1933

סימול התיק : כ 4 - 14/ 16

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ4 -14_16.PDF הורדת קובץ

תוכן

גליונות א' - ו': נושאים עיקריים: חשיבות ההכנה הצבאית לקראת המאבק. סקירה
הסטורית על העם היהודי. הפציפיזם של הנוער היהודי הגרמני.
תנועות השחרור בעמים. משמעות הכותל המערבי לעם היהודי. זכרונות
ולקחי מאורעות תרפ"ט. היחסים בין היהודים לערבים בארץ ישראל.
חשיבות ההצטיידות בנשק וקריאה לתרום למטרה זו. בחזית העברית
בגולה. לזכרו של יוסף טרומפלדור. ליובל השומר. חשיבות המשמעת
הצבאית. מהות המשפט הצבאי. יתרון האש. הבטליון. מרד בר כוכבא.
בצרוף מבוא והערות מאת ח.ש. הלוי.
(המקור בכספת מיכל 5)