מפקדת ברית החייל בחברת המפקד לוטנברג - בריסק דליטא.

סימול התצלום : תצ- 5016

מקום הצילום: פולין
תאריך : 01/01/1935
סוג התאריך: שנה נכונה
הצלם / בעל הזכויות: ליפינסקי

קבצים מצורפים

מילות מפתח