אוסף אצ"ל, דפים - ידיעות חפשיות מבקורת האויב, ביולטין

24.11.1946 - 11.03.1948

סימול התיק : כ 4 - 14/ 8

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ4 -14_8.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: דיווחים על המתרחש בארץ ישראל - ביקורת על
המדיניות הבריטית, הנהגת הישוב, תנועת הפועלים וההגנה,
ההתפתחויות במחנה הערבי, פעולות האצ"ל ותגובות השלטון, העלאת
חברי אצ"ל לגרדום בעכו, ההתנגדות לתכנית החלוקה, רשימת מספרי
מכוניות של הבולשת ואנשים החשודים בקשרים עימה.
השתקפות הארועים בא"י בעתונות העולמית. דיווחים על הדיונים
באו"ם בשאלת א"י ומעורבות הסוכנות היהודית. דיווחים על הקרבות
בחזיתות השונות בא"י לאחר החלטת האו"ם על חלוקת א"י.