LE SALUT PEUPLE ET L'INTEGRALITE DU PAYS - DISCOURS PRONONCE DEVANT LE CONSEIL NATIONAL DU MOUVEMENT HEROUT LE 23 AVRIL 0791.

סימול הספר : בגין- 43

שם מחבר הספר: BEGIN MENAHEM (BEGIN MENACHEM)
מוציא לאור: מחלקת ההדרכה נציבות בית"ר - חרות הצה"ר
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1970
סוג שנת ההוצאה: משוער
שפה: צרפתית
הערות: קיים גם בעברית, ראה בגין-30.

קבצים מצורפים

בגין -43.pdf הורדת קובץ

תוכן

שלום העם ושלמות הארץ - נאום במועצה הארצית של תנועת החרות
23.4.70: ביקורת על המתנגדים לישיבתה של גח"ל בממשלת הליכוד
הלאומי, נחום גולדמן והשקפותיו, דברי אבא אבן בנושא הבעיה
הדמוגרפית והנכונות לויתורים טריטוריאלים תמורת שלום. מדבר על
ברית-המועצות, יהודי רוסיה והסכנה הקומוניסטית.