LA SOLUTION -DISCOURS TENU A LA TROISIEME CONVENTION NATIONALE DU HEROUTH A TEL-AVIV.

סימול הספר : בגין- 41

שם מחבר הספר: BEGIN MENAHEM (BEGIN MENACHEM)
מוציא לאור: הצה"ר צרפת
מקום ההוצאה: פריס
שנת ההוצאה הלועזית: 1954
שפה: צרפתית
הערות: קיים גם בעברית, ראה בגין-13, ובאידיש בגין-45.

קבצים מצורפים

בגין -41.pdf הורדת קובץ

תוכן

נאום מנחם בגין בפתיחת הוועידה השלישית של תנועת החרות 19.4.54:
ביקורת על מחדלי השלטון בישראל בנושאים: קליטת העליה, בעית
הירידה, המצוקה הכלכלית, הפערים החברתיים, בדידות בזירה
הבינלאומית, בעיות בטחון. הצעות לפתרון הבעיות: חקיקת חוקה,
דרכים להבראת המשק, מדינות חוץ -היחסים עם גרמניה, היחסים עם
ארצות הברית, הצעות לשחרור שטחים של ארץ-ישראל.