קבוצת הבוגרים של בית"ר פוסעים לעבר מקום הכינוס לשם קבלת הדו"חות.

סימול התצלום : תצ- 4501

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 24/04/1935
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח