אוסף אצ"ל, שידורי קול החרות - כרוזים ועלונים

17.05.1948 - 06.07.1948

סימול התיק : כ 4 - 13/ 9

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

כ4 -13_9.PDF הורדת קובץ

תוכן

דיווחים על פעולות האצ"ל בתקופה שבין קום המדינה לבין פירוקו,
פעולות ההגנה וצה"ל, התקפות הערבים ומהלך הלחימה, יציאתם של
הבריטים מא"י, הדיונים באו"ם על המתרחש בארץ ישראל, שליחות
התיווך של הרוזן ברנאדוט, האמת על פרשת אלטלנה, שאלת החזרת
גולי אפריקה.