אוסף אצ"ל, פרסומים בנוגע להגנה וליחסים בין האצ"ל לבינה - חוברות, עיתונים, מודעות, כרוזים

01.12.1944 - 07.07.1948

סימול התיק : כ 4 - 12/ 3

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

כ4 -12_3.PDF הורדת קובץ

תוכן

רקע המלחמה לשחרורה של ארץ ישראל - חוברת בנושא היחסים בין האצ"ל
לבין ההגנה: הסזון, תנועת המרי, פירוקה ומסע תעמולה של ההגנה
כנגד האצ"ל. חוברת רק כך (ראה תמצית בתיק כ-14/1/12/4).
קטעי עיתונות בנושא שיתוף הפעולה בין המחתרות בתנועת המרי ואי
היגררות האצ"ל למלחמת אחים למרות הרדיפות אחר אנשיו.
כרוזים בנושא יחס ההגנה כלפי חברי אצ"ל לאחר פירוק תנועת המרי,
האשמת ההגנה בשיתוף פעולה עם הבריטים, קריאה למסור את שאלת
המלחמה בבריטים להכרעת העם במישאל, שלילת תכנית החלוקה, העובדות
על פיצוץ מלון המלך דוד, התגרות במחנות העקורים באוסטריה, קריאה
להקמת ממשלה עברית זמנית ומועצה לאומית עליונה, אזהרת ההגנה
מאפשרות מלחמת אחים, קריאה לאחדות הכוחות העבריים והכנות למלחמה,
פירסום מעורבות ההגנה בהחלטה על כיבוש דיר-יאסין, פקודת יום
לרגל כניסת גדודי אצ"ל לצה"ל.
כולל מסמך בצרפתית.