אוסף אצ"ל, חוברות הסברה - המעמד, שאיפותיו ודרכי פעולתו - ילקוט מפקדים

26.09.1946 - 31.12.1947

סימול התיק : כ 4 - 12/ 1/ 9

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ4 -12_1_9.PDF הורדת קובץ

תוכן

שאיפותיו של האצ"ל: ריכוז העם היהודי בארץ ישראל, הקמת מדינה
חופשית שתבטיח את זכויות הפרט.
דרכי הגשמת השאיפות: מלחמה מתמדת ופעולה מדינית.
יחסי האצ"ל עם ההגנה ולח"י.
האופי הצבאי של האצ"ל. הוראות התנהגות לחברי האצ"ל: מוסר,
שמירת סודיות והתארגנות.
עמדה כלפי השלטון הבריטי והמרד נגדו. אמצעי השליטה של הבריטים:
תקנות החרום, בית הדין הצבאי, מעצר, גרוש, החרמת רכוש, חיפושים,
מאסר חשודים, פגיעה בחרויות אחרות, דיני עליה - והמסקנות מכך
לגבי חיילי האצ"ל. ( 2 עותקים).
'לאור השינויים': תוספת מאוחרת לאחר כ"ט בנובמבר לחוברת
'שאיפותיו של האצ"ל'.