התכונות הדמוגרפיות של חברי אצ"ל ולח"י.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 2

שם המחבר: אביבי שמעון
שנה לועזית: 1967
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: רפראט

תוכן

עיבוד נתונים סטטיסטיים על סמך שאלונים עם פרטים אישיים על חברי
אצ"ל ולח"י, בנסיון ליצור פרופיל דמוגרפי שלהם מבחינת ארץ המוצא
רמת ההשכלה, מקום הישוב והגיל.