תורתו המדינית של זאב ז'בוטינסקי ויחסו לאנגליה.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 1

שם המחבר: מנשרי דוד
שנה לועזית: 1965
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: ארכיונאות

תוכן

האוריינטציה האנגלית של זאב ז'בוטינסקי בשנות העשרים והנסיגה
ממנה לאחר מכן. תורתו בשאלת הסכסוך היהודי-ערבי - קיר הברזל.
יחסו לשאלת ההגנה העצמית ופעולות האיבה.