אוסף אצ"ל, רשימות כרונולוגיות של אירועים ומבצעים

01.01.1929 - 21.09.1948

סימול התיק : כ 4 - 11/ 1

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

תוכן

סקירה - מלחמת השחרור בתאריכיה (1948-1930).
רשימות של פעולות האצ"ל בין השנים 1948-1936 בחתך תאריכים, מקום
הפעולה ומהותה. רשימת פעולות מתוך דברי הימים למלחמת השחרור,
בעריכת יעקב עמרמי ואריה מליץ. תאריכון מלחמת השחרור 1948-1937.
רשימת - מיומן המערכה, 1943-1939. רשימת מבצעי הקרב, המחץ, הרכש,
התגמול, השחרור והכיבוש של האצ"ל, עליהם נסבים הכתבים במחתרת
מהכרזת המרד ועד הכרזת העצמאות (1948-1944). רשימת מאורעות
ומבצעים בימי מלחמת העצמאות בחתך אזורים ותאריכים. רשימת פעולות
אצ"ל ולח"י בחו"ל בשנים .1948-1944רשימות כרונולוגיות מהעיתונות של מבצעי האצ"ל, 1948-1929.
מבצעי האצ"ל בירושלים בין 1948-1947 - פלקט. תדפיס רשימת מבצעי האצ"ל מתוך חוברת הארגון
הצבאי הלאומי, מאת פסח גני.
(התיק לא נסרק)