אוסף אצ"ל, מחוז ירושלים, תש"ח, פירוק האצ"ל בירושלים - מכתבים, גילויי דעת

27.05.1948 - 21.09.1948

סימול התיק : כ 4 - 9/ 53

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

כ4 -9_53.PDF הורדת קובץ

תוכן

פרטים על המו"מ לגבי הצטרפות חיילי האצ"ל לצה"ל וגלוי דעת בנושא.
הודעת יגאל ידין למפקד האצ"ל בירושלים על אולטימטום מטעם צה"ל.
הודעות מטה אצ"ל בירושלים ליצחק גרינבאום, לרמטכ"ל צה"ל (דורי)
ובמסיבת עיתונאים על פירוק האצ"ל בירושלים.
נספח להסכם בין ממשלת ישראל הזמנית לבין האצ"ל בירושלים לגבי
חלוקת התפקידים והרכוש של האצ"ל והסדרת החובות עם תנועת החרות.
גילוי דעת בנושא יחסי האצ"ל עם ממשלת ישראל הזמנית ומעמד חטיבת
האצ"ל בירושלים. קטעי עיתונות בנושא פירוק האצ"ל בירושלים.
רשימת מספרי ממלאי התפקידים בהנהלת הסניף.