אוסף אצ"ל, מחוז ירושלים, תש"ח, כיבוש הכפר מלחה - הודעות, עדויות, כתבות ורשימות בעתונות (כולל מהשנים 1999-1949)

14.07.1948 - 02.08.1948

סימול התיק : כ 4 - 9/ 44

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

כ4 -9_44.PDF הורדת קובץ

תוכן

כתבות ועדויות שאול דימיניץ (שמשון), אליעזר סודיט (קבצן), בן
ציון כהן (גיורא) וגורן מנחם על כיבוש הכפר מלחה והכנות לפריצה
לעיר העתיקה. הודעה על כיבוש הכפר מלחה ע"י כוחות האצ"ל וצה"ל.
דו"ח של דב אלפרט על מציאת גופתו של משה שמואלי והבאתה לבית
החולים.
רשימת חיילי האצ"ל שהשתתפו בקרבות לכיבוש הכפר מלחה.
נאום שלמה גולדהור ביום הזיכרון הארבעים לחללי כיבוש מלחה.
דיווח מאת 'צדיק' אל מוריה חשמונאי על סיור לעבר מלחה, 29/3/1948
(העתק מצולם מארכיון צה"ל)
פרק מספר(?) על כיבוש מלחה והעיר העתיקה (העתק מצולם מארכיון
צה"ל)
מכתב משלמה גולדהור בדבר הקרב במלחה מנקודת ראותו, אפריל 1999.
מכתב משבתי זכריה על אחיו ראובן זכריה שנפל בקרב במלחה, ועל הקרב
8/3/1999