באש יוקדת - זאב ז'בוטינסקי מורה דורות לוחמים ובונים

סימול הספר : רביז- 145

שם מחבר הספר: נדיב שבתי . קיסטר יוסף, עורך.
מוציא לאור: המרכז למורשת ירושלים על-שם זאב ז'בוטינסקי
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1991
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: ביבליוגרפיה נבחרת

תוכן

פרקים שונים בתולדות זאב ז'בוטינסקי והתנועה הרביזיוניסטית מערב
מלחמת העולם הראשונה ועד מינוי מנחם בגין למפקד האצ"ל, המתמקדים
בעיקר בכל הקשור לתפישת ההגנה העצמית: הגדודים העבריים, על קיר
הברזל, הפילוג בהגנה, ארגון ב', האצ"ל - הפילוג הראשון, בפיקוד
דוד רזיאל, יעקב מרידור, מנחם בגין, האצ"ל בישראל (קבוצת שטרן).
תולדות הצה"ר - הקמתה, הפילוג מההסתדרות הציונית, היחסים עם
תנועת העבודה. בית"ר - הקמתה, הכינוסים העולמיים הראשון, השני
והשלישי. גישות ופעילות בנושא העליה - תכנית האבקואציה, עלית אף-
על-פי, תכנית הרבבה ועליה ב'.