אוסף אצ"ל, מחוז ירושלים, תש"ח, בית הדין - משפט המפקד בנימין

31.05.1948 - 07.06.1948

סימול התיק : כ 4 - 9/ 27

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

כ4 -9_27.PDF הורדת קובץ

תוכן

כתב האשמה של המפקד בנימין על אי ציות לפקודה, נסיגה ללא פקודה
מקו האש ברמת רחל, הפצת שמועות כוזבות על הנעשה בחזית, שוד
מכוניות על דעת עצמו, בריחה ממעצר. פרוטוקול המשפט. עדויות
מפקדים אחרים על פעולות בנימין. פסק דין של שלילת דרגת של
בנימין והוצאתו משורות האצ"ל.