התנועה הרביזיוניסטית וההעפלה 1940-1932

סימול הספר : רביז- 140

שם מחבר הספר: שניבאום אבי
מוציא לאור: רובינזון
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1988
שפה: עברית

תוכן

יחסן של בריטניה, גרמניה, פולין, רומניה לעלית יהודים לארץ-ישראל
יחס המוסדות הציונים לעליה הבלתי ליגאלית. תוכנית האבקואציה של
זאב ז'בוטינסקי. ההעפלה הרביזיוניסטית - סיבות ומטרות, שלביה
השונים, דרך ארגונה, העולים. ההעפלה הפרטית. סיכום מספרי של
ספינות המעפילים. מאבק בריטניה נגד ההעפלה. יחס המוסדות הציונים
להעפלה הרביזיוניסטית. יחס המנדט הבריטי להעפלה ומתן סרטיפיקטים.
היחס הבין לאומי ומדינות אירופה להגירה והעפלה.