אוסף אצ"ל, יפו - מנשיה (חסן בק) - ידיעות מפי שבויים ערבים, קטעי יומן, רשימות אנשים וכלי נשק

02.02.1948 - 06.05.1948

סימול התיק : כ 4 - 8/ 8

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

חוזרים של המחלקה הערבית בנושא ידיעות מפי שבויי מנשיה, והמצב
בסקטור הערבי. סיכום החקירות של שבויי מנשיה.
קטעים מיומן על האירועים בשכונת מנשיה.
רשימת המוג'הידין באזור חסן בק רשימת כלי הנשק במנשיה.
רשימת שמות ההרוגים והפצועים הערבים באזור מרכז חסן בק.
רשימת שמות ערבים ותפקידיהם.