אוסף אצ"ל, מפקד יחידת האצ"ל ביפו - התכתבות

17.05.1948 - 22.06.1948

סימול התיק : כ 4 - 8/ 7

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות מפקד יחידת אצ"ל ביפו עם רוה"מ דוד בן-גוריון, בנושא
הכפפת היחידה למושל הצבאי ביפו, ועם מפקד חילות יפו בנושא
החרמת נשק, המצב הבטחוני ביפו והצעות לשיפורו, רשימת
האנשים שלא קבלו זריקות נגד טיפוס, בעיית גניבות ומאסר אנשים.
פקודות יום של מפקד חילות יפו, פקודות מטה חילות יפו ופקודת
קבע למשטרה הצבאית.
רשימת ציוד ששרותי האויר הוציאו מיפו.