אוסף אצ"ל, מבצע כיבוש יפו - דיווחי מפקדי יחידות האצ"ל ביפו

18.05.1948 - 13.08.1948

סימול התיק : כ 4 - 8/ 4

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

דיווחים יומיים על פעילות היחידות, תצפיות וסיורים, פעילות אנשי
ההגנה, רשימות נשק שהוחרם, פרטים שנאספו על אישים ערבים ביפו
ותפקידיהם, חטיפת הערבי נזמי ז'באלי.