אוסף אצ"ל, מבצע כיבוש יפו - הודעות מפקדת אצ"ל

25.04.1948 - 02.05.1948

סימול התיק : כ 4 - 8/ 3

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הודעות של מפקדת האצ"ל על התקפת הנגד על יפו, המחלוקת והעימות
בין האצ"ל לבין ההגנה לגבי ההתקפה על יפו, דיווח על מהלך הקרבות
וסקירה קצרה של מהלך הכיבוש.
הוראות להסדר עם ההגנה לגבי תיאומים ופעולות צבאיות משותפות.