אוסף אצ"ל, מבצע כיבוש יפו - יומן המערכה, סקירות

23.04.1948 - 13.05.1948

סימול התיק : כ 4 - 8/ 1

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

יומן המתאר את מהלך פעולות כיבוש יפו.
יומן הדמים והתלאות של תל-אביב ובנותיה - סקירת אירועים מתוך
העיתונות מהתקופה שבין החלטת האו"ם על חלוקת ארץ ישראל לבין
כיבוש יפו.
סקירה של מנחם בגין על כיבוש יפו (מתוך המרד).