מרוב למדינה - התנועה הרביזיוניסטית, התכנית ההתישבותית, והרעיון החברתי 1935-1925.

סימול הספר : רביז- 133/ 1

שם מחבר הספר: שביט יעקב
מוציא לאור: יריב (בשיתוף עם הדר)
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1978
מספר העמודים: 339
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: סדרה אוניברסיטאית,מהד' שניה 1983 - רביז- 133 /2

תוכן

האידיאולוגיה המדינית והחברתית של הצה"ר, הניגוד והעימות עם
תנועת העבודה. הצמיחה הדמוגרפית וההרכב החברתי של התנועה
הרביזיוניסטית, המבנה הפוליטי והאירגוני שלה, היחסים בין הצה"ר
הארץ-ישראלי וההנהלה העולמית של התנועה, בית"ר, הסתדרות העובדים
הלאומית.
התכנית ההתישבותית של הצה"ר ומקורותיה - המשטר הקולוניזטורי,
פרוטקציוניזם כלכלי, קבוצת בראנדייס. מקומם של הבורגנות וההון
הפרטי בישוב ארץ-ישראל. גישת הרביזיוניסטים לשאלת יחסי העבודה
בארץ-ישראל - שביתות, מוניזם, בוררות חובה לאומית. הביקורת על
האידיאולוגיה והפעולה של תנועת העבודה והסתדרות העובדים הכללית.
הקונסרוקטיביזם הרביזיוניסטי, קרן תל-חי. פלוגות העבודה והגיוס,
המאבק בין הנהלת הפלוגות ובית"ר. החזון הרביזיוניסטי לגבי החברה
במדינה היהודית כשתקום.